Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 14 maart 2015

Arcturiaanse/Galactische Boodschap Energie Gebieden Waarnemen 12 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie

Arcturiaanse/Galactische Boodschap
Energie Gebieden Waarnemen
12 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie


Velen van jullie hebben problemen met jullie geheugen. Je mag er niet zeker van zijn als dat probleem is omdat je in toenemende mate in/naar het NU glijdt, of als je een kwestie hebt met je Aarde voertuig. Voor velen van jullie, is deze "kwestie" naar boven gekomen omdat jullie multidimensionaal denken met jullie 3D brein.

Jullie 3D brein was niet gecreëerd om er multidimensionaal mee te denken. Maar, omdat jullie bewustzijn aan het uitbreiden is voorbij de beperkingen van de fysieke wereld, moeten jullie "overschakelen" in/naar het multidimensionale denken van jullie Multidimensionale Geest.

Jullie fysieke brein is gekalibreerd om de derde en vierde dimensionale werkelijkheden waar te nemen, terwijl jullie multidimensionale geest gekalibreerd is om de vijfde dimensie en daaraan voorbij waar te nemen. Met andere woorden, jullie moeten je bewustzijn kalibreren met de hogere hersengolven om dat wat jullie waarnemen aan de randen van jullie derde dimensionale gewaarwordingen te verwerken.

Rainbow Phoenix op 6 mrt 2015 Onze negatieve Innerlijke Programmering


Rainbow Phoenix op 6 mrt 2015
Onze negatieve Innerlijke Programmering

Kosm. Bewustzijn: Waar Kosmisch Bewustzijn voor beschikbaar is. Gaat u verder.

Dank u. Vandaag is het 6 mrt. 2015. Dank u om bij ons te zijn vandaag voor de leden van Rainbow-Phoenix sessie van 6 mrt.  Will Berlinghof is de Stem voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid werden aangeroepen. Is er een Openings Boodschap of een gebeuren waarover u wilt spreken in deze tijd? Dank u.

K.B: Dat dit Bewustzijn een openingsboodschap heeft, een algemene openingsboodschap. Waar dit Bewustzijn over heeft gesproken, het programma waar mensen doorheen gaan en ontvangen. Dit programma begint zelfs voor de geboorte in het stoffelijke, in de derde dimensionaliteit. Maar er kon zeker worden gezegd dat waar een mens doorheen gaat begint bij het allereerste begin, begint bij de wieg en gaat door iemands leven, tot aan het einde. Daarom kon het programmeren van mensen genoemd worden van ‘wieg tot graf’.
                                              
Dit is zodanig van aard dat de meesten zich nooit realiseren dat ze geprogrammeerd zijn om op een bepaalde wijze te denken, om op zekere wijze te antwoorden, om hun leven op een bepaalde manier energie te geven. Het is het programmeren dat de buitenste lijn van leven op deze planeet samenstelt en de verwachtingen die men kan hebben over wat wel of niet zal gebeuren, wat wel of niet kan plaats vinden.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Vrijdag 13 Maart 2015

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Vrijdag 13 Maart 2015

Wat als alle obstakels in je leven ineens werden verwijderd? Stop en overweeg dat. Wat zou je doen?

Ben je hier om strijd te verwachten? Ben je gaan geloven dat je lichaam nooit helemaal gezond zal zijn? Heb je jezelf ontslagen om het even wat minder is dan het hoogste potentieel?

Dierbaren, open jezelf tot prachtige nieuwe mogelijkheden! Laat de zelf opgelegde petjes die je hebt gemaakt voor jezelf los. Verwacht een stroom van beter en beter en dat is wat je zult krijgt.

Beginnen te leven alsof - alsof jouw genezing, jouw overvloed, de liefde en steun waar je naar hunkert, al verzorgd en verzekerd is. Als je dat doet, zul je je blokkades loslaten en beginnen om de stroom van energie in je leven te veranderen.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl

Kryon Infobrief 2 / 2015 / 12 maart 2015 /Barbara Bessen

Kryon Infobrief 2/2015
12 maart 2015 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve Kryon-vrienden!

Ik schrijf deze regels om zo te zeggen met vooruitziende blik. Als deze brief de deur uitgaat ben ik op “vakantie” zoals men dit noemt als men de werkplek een aantal dagen niet betreedt. Ik trek mij een beetje terug voordat de seminars weer gaan beginnen. En terwijl ik erover nadenk valt het mij op dat ik meestal niet echt op vakantie ben. Ik ben natuurlijk alleen voor “noodgevallen” bereikbaar, zo ben ik van kantoor weggegaan.

Maar wat zijn deze noodgevallen? Het valt mij op dat ik niet werkelijk loslaat als ik eenmaal weg ben, ik ben op een bepaalde manier altijd “online.” Ook letterlijk want ik kijk meestal toch nog wel in de mails. Er zou wel eens iets belangrijks tussen kunnen staan dat ik niet zou mogen missen. Gaat het bij jullie ook zo? 


Michael en Gabriel: Gods plan voor de Aarde. / Chaas Geplaatst: 14 maart 2014

Michael en Gabriel:
Gods plan voor de Aarde.
Chaas
Geplaatst: 14 maart 2014

De komende jaren is men van plan om de nieuwe religie in werking te zetten via de 4e dimensie. De planning loopt parallel met het bewustzijn van de mensen hier op aarde. Zo gauw de mens zich van de 4e dimensie bewust is en van daaruit handelt, kan het Kosmische plan op aarde in werking gezet worden. Vanuit de 4e dimensie in de 3e dimensie.

Op dit moment zijn alle hoge incarnaties op aarde aanwezig. Let wel, op dit moment zijn ook alle incarnaties aanwezig, die in vorige levens voor het negatieve gekozen hebben. De strategie vanuit het Licht/GOD is dat als de mensen vanuit de 4e dimensie werken, het Goddelijk Plan uitgewerkt kan worden op aarde.

De hogere incarnaties zullen zich de materie betreffende de 4e dimensie het eerst bewust worden/begrijpen. De groep mensen die zich van hun taken bewust wordt, ontwaakt en werkt en handelt vanuit de 4e dimensie. Deze mensen kunnen hun ervaringen vertalen in woorden, deze ervaringen zijn dus hun waarheid. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen, dus zijn eigen waarheid vanuit zijn eigen kennis/weten.

Een Schrijven van de Schepper / 13 maart 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
13 maart 2015 / door  Jennifer Farley,

Vier Jullie Bestaan


" De kracht van het heelal bestaat binnen jullie!
Elke cel, elke vezel van je wezen zingt zijn glorie,
 Omarm de vreugde van je bestaan.
Jij hebt ervoor gekozen, het is van jou ...... vier het."

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Lord Michael Lichtwijzers / 13 Maart 2015 / Annemiek Coenen


Lord Michael
Lichtwijzers
13 Maart 2015 / Annemiek Coenen

Spannende tijden,zoveel Licht als er nu gestuurd wordt, lieve mensen blijf op jezelf afgestemd. De wereld gaat openen, veranderen. Vele verschillende wegen gaan u getoond worden.
Jullie zijn de Lichtwijzers, de Lichtwijzers die nu aan bod gaan komen. Lichtsignalen krijgen jullie allen en in blijdschap gaan jullie deze verspreiden.
Chaos ontstaat door het vele Licht, dit was u allen bekend, dit is de tijd van de ommekeer. Ben een Licht voor uzelf en voor anderen, de massa verdient dit Licht ook en gaat nu massaal openen. Dankzij jullie lieve harten, dank zij jullie worden veel verbindingen gemaakt, de Liefde gaat de mensheid overstromen.

Heavenletter 5223 In het Niet-Land van Oneindigheid / Zaterdag 14 maart 2015

In het Niet-Land van Oneindigheid
Brief uit de Hemel
Zaterdag 14 maart 2015

God zei:

Droefheid is één ding, tranen een ander. Tranen zijn een mooie bevrijding. Bedroefdheid is een vasthouden. Het is vasthouden aan wat was of wat je dacht dat was en wat je dacht dat verondersteld werd te blijven maar dat niet deed, dat niet kon. Tranen zijn ontworpen om droefheid uit jouw hart te laten stromen.

Er is vastklampen en er is loslaten. In ieder geval praten We over illusie. Elke droom die ooit uitkwam is nog steeds illusie, begrijp je.

In de wereld gebeurt er van alles, maar het is allemaal een gouden stenen pad. Niets was ooit, en alles was niet. Bij wijze van spreken heeft de wereld, die van stof gemaakt is, geen substantie. De wereld is als een foto.

vrijdag 13 maart 2015

SaLuSa De Plannen van de Duisteren werden Gedwarsboomd …... / 13 Maart 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa
De Plannen van de Duisteren werden Gedwarsboomd … Aan de Galactische Federatie is een Meer Vrije Hand Gegeven …
13 Maart 2015 / Mike Quinsey

Een hele serie veranderingen liggen er in het verschiet voor jullie nu de plannen van de Duisteren gedwarsboomd werden. Zij kunnen niet langer de toekomst van de Mensheid dicteren, en kunnen alleen hun positie aangaande het Licht toestaan. Het heeft betekend dat de vooruitgang nu min of meer onopgemerkt of onbelemmerd voort kan gaan, en activiteiten meer open kunnen zijn en aan jullie bekend gemaakt kunnen worden. Er is veel te doen en onze plannen zijn om zodra als het mogelijk is resultaten te produceren. Tot dusver moesten wij waakzaam zijn wat het hen betrof, maar nu kunnen wij jullie op de hoogte brengen zonder wat voor grote angst dan ook. Jullie zullen ook meer van onze vaartuigen openlijk door jullie luchten zien gaan, waar voorheen wij hoofdzakelijk onze versluieringen (cloaks) van onzichtbaarheid aan hebben gehouden om wat voor confrontatie dan ook met onze vaartuigen te vermijden. We zijn nu in afwachting van de erkenning van jullie politieke leiders, maar weet dat velen bang zijn om ontmaskerd te worden voor wat zij werkelijk zijn. Echter, mettertijd zal alles geopenbaard zijn en zal geen enkel individu wat voor een schuilplaats dan ook vinden. De hogere trillingen zijn geen plaats voor wat voor mindere Wezens dan ook, aangezien er een punt komt wanneer alleen de waarheid kan bestaan. De Duisteren hebben hun tijd gehad en ondanks alles dat jullie over hen mogen weten, bieden wij, zoals met iedere andere ziel, hen de kans aan om naar het Licht terug te keren zonder wat voor verwijten dan ook. Zij zullen echter een lange weg te gaan hebben om hun positie daarin volledig te herstellen.   

Sananda over de Grote Massa. / bron: Lichtwerkcentrum Geplaatst: 13 maart 2015

Sananda over de Grote Massa.
bron: Lichtwerkcentrum
Geplaatst: 13 maart 2015

“Gegroet, hier Sananda met een boodschap. Deze boodschap richt ik tot Tetsiea, en gaat over Tetsiea’s leven. Maar tegelijkertijd is deze boodschap ook bedoeld iedereen die deze tekst leest. Want Tetsiea is een antenne voor de energieën en de ontwikkelingen die op dit moment in tijd plaatsvinden. Bij haar wordt altijd alles duidelijk wat er speelt bij velen onder jullie. Ik geef deze boodschap in een gesprek dat ik met Tetsiea heb:

Tetsiea: Waarom heb ik de afgelopen week zoveel extra last van mijn lichaam? Vooral mijn linker kant voelt gevoelloos aan, maar tegelijkertijd is het ook alsof ik alleen links griep heb?

Sananda: Je Goddelijke mannelijke en je Goddelijke vrouwelijke kanten worden momenteel op één lijn gebracht. Dit is jullie al eerder meegedeeld, maar jullie vergeten dat dit niet zomaar gebeurd is. Deze hevige lichamelijke ervaringen worden door velen van jullie ervaren. Dit komt doordat je 3D lichaam steeds gevoeliger wordt en overgaat naar 4D. Oude stukken en patronen gaan moeilijk los, omdat je nog stevigheid, gronding en houvast zoekt in 3D. Sommigen van jullie hebben deze sensaties aan je linker kant, anderen aan de rechter kant. Vraag vannacht voor het slapengaan aan de Hemelse Hiërarchieën om een volgende dubbele streng DNA te laten activeren en je zult morgen als herboren opstaan.

Kryon 01: De Keuze / David Brown Geplaatst: 13 maart 2014

Kryon 01:  
De Keuze
David Brown
Geplaatst: 13 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Pad van Liefde of pad van Spanningen?
Ik heb Kryon nu ongeveer 18 jaar lang gechanneld en sinds het allereerste begin is de boodschap dezelfde geweest: de tijd zal komen waarin wij onze realiteit uit pure liefde scheppen.

Dit is de keuze:
Je kunt voor Liefde kiezen of voor spanningen kiezen.

Het pad van spanningen
Met spanning leven is de manier waarop onze voorouders op zijn minst een paar honderd jaar hebben geleefd. De nieuwe paradigma’s die zich voor ons openen geven een wereld zonder spanning, een wereld waarin wij de liefde vinden.

2.000 jaar geleden kwam het bewustzijn dat Christus leerde op deze Aarde. De meeste mensen die in deze dagen op deze Aarde leefden waren heidenen, zij aanbaden de natuur, de cycli van de zon, de Aarde, de maan, planeten en de sterren. Christus bracht ons een nieuwe manier van leven en de nieuwe manier van leven was een combinatie van liefde en de natuur. 


Het Gouden Boek- Boodschappen aan de Mensheid – “De Drempel” / 11 maart 2015/ Alfred Steinecker

Het Gouden Boek-
Boodschappen aan de Mensheid –
“De Drempel”
11 maart 2015/ Alfred Steinecker

De hele nacht gaat de machtige stroom van energie verder omhoog. Telkens weer word ik gewekt door de sterke vibraties die iedere cel van mijn lichaam schijnt te vangen.

Om 4:00 uur in de ochtend krijg ik een nieuwe boodschap van IK BEN voor het Gouden Boek. Deze is getiteld: “De Drempel”:

IK Ben:
“Mijn Kinderen,
Laten we op een nieuw avontuur gaan!

Iemand die zo denkt, krijgt grote vreugde.

Iemand die hier van houdt, zal het licht ontvangen.
Iemand die naar voren gaat, onverschrokken, zal victorie bereiken.

Wie geen geloof hecht, zal struikelen.
Wie angstig is, zal het duister zien.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Donderdag 12 Maart 2015

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Donderdag 12 Maart 2015

Zo velen van jullie proberen een staat van perfectie te bereiken om een soort van goedkeuring te verkrijgen. Maar wat jullie je niet realiseren, is dat jullie onze onvoorwaardelijke liefde en goedkeuring al die tijd al hebben gehad! Als jullie je kunnen vestigen in een aanvaarding van die waarheid, zullen jullie beginnen om je te ontspannen en te Zijn, en jezelf uitdrukken vanuit de plaats van je eigen goddelijkheid, die het verschil zal maken in hoe jullie jezelf en anderen behandelen.

Stap uit de draaimolen van het zoeken naar de goedkeuring die jullie altijd al hebben gehad en begin te leven volgens jullie eigen mooie, liefdevolle, gevende, accepterende, tedere ziel, en je zult het gevoel van vreugde, tevredenheid en vrede vinden waar je naar op zoek was.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl

Aisha North en de Constant Companions Een Update Aangaande de Energieën / 10 Maart 2015


Aisha North en de Constant Companions
Een Update Aangaande de Energieën
10 Maart 2015

Zoals velen van jullie al opgemerkt hebben, zijn enige zeer nieuwe energetische landschappen zich nu aan het openen, en wij denken welzeker dat jullie allemaal zullen vinden dat zij het best onderzocht worden in stille contemplatie. Met andere woorden, er is nu energetisch zoveel gaande, dat het jullie allemaal zou betamen om tijd te nemen om gewoon te ZIJN met al dit nieuwe, zonder teveel externe interferentie. Want wat er in feite gaande is binnenin jullie kan ten zeerste vergeleken worden met alsof alle tektonische platen van jullie energetische omgeving tegelijkertijd beginnen te verschuiven, zodat deze die de indrukken van weleer dragen aan de kant geduwd zullen worden door deze die de aankomst van het Nieuwe aankondigen.
Wederom, kiezen wij ervoor om in ingewikkelde termen te spreken, maar wederom, is de uitleg hetzelfde. Want deze keer zullen wij jullie wederom aanmoedigen om voorbij de woorden te zoeken en om de zogenaamde open ruimtes tussen hen, in overweging te nemen. Want zoals wij jullie bij vele gelegenheden al verteld hebben, is dat in feite waar het zaad van deze boodschap geïmplanteerd werd, en zodra als jullie dat zaad toestaan om van jullie Licht te profiteren, zal het beginnen uit te breiden naar diens gepaste vorm. En wij verwijzen niet naar vorm als in een gedefinieerde ruimtelijke manier, meer als in het vibrationale patroon dat deze binnenkomende energie zal vormen zodra als het begint te wisselwerken met jullie eigen privé ruimte, om een meer informele omschrijving te gebruiken van wat in feite een uitermate ingewikkelde geformatteerde structuur is van energetische impulsen die op beide manieren gepresenteerd wordt.

Het Gouden Boek – Boodschappen aan de Mensheid – “Aankomst van de Toekomst”. / 10 maart 2015, Alfred Steinecker

Het Gouden Boek –
 Boodschappen aan de Mensheid –
 “Aankomst van de Toekomst”.
10 maart 2015, Alfred Steinecker

In de nacht van 10 maart, geeft IK BEN een boodschap vrij die heet: “Aankomst Van De Toekomst”, voor alle mensen:

IK BEN:
“Mijn Kinderen,
We bereikten een hoog/groot moment in de geschiedenis van de mensheid.

Nooit eerder heeft een mens beleefd waar allen nu getuige van zullen zijn: De ascentie van een gehele wereld!

Iets prachtigs, iets unieks, iets heiligs gebeurt nu, vergelijkbaar met niets in zijn uniekheid.

Op deze dag van je leven / 13 maart 2015 / Neal Donald Walsch

13 maart 2015 /  Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


 .... dat er niet zoiets bestaat als een "slecht voorteken," dus je
hoeft geen zwarte kat te vermijden vandaag.

Of ladders. Of scheuren in het trottoir.
Vrijdag de 13e kan de mooiste dag van je leven tot nu toe worden.
En dat zal het als je ervoor kiest vandaag de dag 
alles in je leven te zien als een wonder.

Dat geldt ook voor het groeien van het gras, het voorbij gaan van
een wolk, de glimlach op iemands gezicht ... en het kloppen van je eigen hart.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Heavenletter 5222 De Kunst van de Klus Klaren / Vrijdag 13 maart 2015

De Kunst van de Klus Klaren
Brief uit de hemel
Vrijdag 13 maart 2015

God zei:

Ik zal jou vertellen hoe je te concentreren wanneer het moeilijk is voor jou om je te concentreren. Ik zal je een groot geheim geven betreffende de Kunst van het Focussen op hetgene waarop jij je niet echt wil richten en het moet echter worden gedaan. Of, het kan zelfs zijn dat je een project hebt dat je echt wilt doen, beginnen met het breien van een trui, bijvoorbeeld. Je hebt een leuke tijd met het uitzoeken van een patroon, het garen dat je wilt, de kleur die je wilt en ga zo maar door, en toch op de een of andere manier kun je niet jezelf er niet toe zetten om te beginnen met het breien van de trui.

Misschien ben je bezig met het uitstellen van het invullen van een inkomstenbelasting formulier, of je moet een opstel voor school schrijven, of je moet een kast schoonmaken. Je was gewoon niet in staat om jezelf er aan bezig te laten zijn. Je vindt iets om je af te leiden. Je slentert er vandaan. Om wat voor reden dan ook, doemt het project groot voor je op. Als jouw project het afhalen van jouw winst van de loterij zou zijn geweest , zou je de energie hebben gehad om jezelf daar heen te laten dribbelen om het te gaan halen of wat een persoon moet doen om de winst in ontvangst te nemen.

Een Schrijven van de Schepper 12 maart 2015 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
12 maart 2015 / door  Jennifer Farley,

Her – verbinding


"Meer en meer wordt je de gelegenheid gegeven om je opnieuw te verbinden
met je ziele familie.
Er is geen noodzaak om te vragen waarom.
Jullie verbinding met elkaar is een gezegende geschenk.

~ De Schepper ~


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

SaLuSa, / 13 maart 2015/ Mike Quinsey

SaLuSa,
13 maart 2015/ Mike Quinsey

Er komen een hele reeks veranderingen aan nu de plannen van de Duistere Garde zijn gedwarsboomd. Ze kunnen de loop van de toekomst van de Mensheid niet meer dicteren, en kunnen alleen hun positie aan het Licht toegeven. Het heeft ertoe geleid dat vooruitgang nu min of meer ongemerkt of onbelemmerd verder kan gaan, en activiteiten kunnen meer open zijn en bekend gemaakt worden aan jullie. Er is veel te doen en onze plannen zijn om zo snel mogelijk resultaten te boeken. Tot nu toe moesten wij oppassen waar zij betrokken bij waren, maar nu kunnen we het jullie laten weten, zonder enige grote angst. Jullie zullen ook meer van onze voertuigen zien die zich openlijk bewegen door jullie luchten, waar we eerder vooral onze onzichtbaarheidschermen gebruikten om zo een eventuele confrontatie met jullie voertuigen te voorkomen. We wachten nu op erkenning van jullie politieke leiders, maar weet dat velen bang zijn om te worden onthuld voor wat ze werkelijk zijn. Echter, mettertijd zal alles worden onthuld en geen individu zal een schuilplaats vinden. De hogere vibraties zijn geen plaats voor enige mindere Wezens daar er een moment komt dat alleen de waarheid kan bestaan. De Duistere Garde heeft haar langste tijd gehad en ondanks alles wat jullie over hen weten, net als bij elke andere ziel, bieden wij hen de mogelijkheid zich zonder enige tegenactie te wenden tot het Licht. Ze zullen echter nog een lange weg te gaan hebben om hun positie volledig te herstellen.

donderdag 12 maart 2015

Suzanne Lie en de Arcturianen Code Brekers #3 9 Maart 2015


Suzanne Lie en de Arcturianen
Code Brekers #3
9 Maart 2015
Groeten, wij zijn de leden van de Frequentie Herijking' Centrums. Er zijn vele, vele Frequentie Herijking' Centrums. In feite heeft een ieder van jullie diens eigen persoonlijke portaal naar ons Frequentie Herijking' Centrum, dus hoeven jullie nergens naartoe te gaan. Jullie hoeven je slechts te herinneren dat jullie daar NU zijn.
Wij, de leden van het Frequentie Herijking' Centrum, zijn altijd voor jullie beschikbaar, aangezien wij voorbij de tijd resoneren. Daarom, is er geen tijdstip waarop jullie moeten komen, een tijdstip waarop  jullie moeten vertrekken en jullie hoeven geen tijd met ons door te brengen. Alles dat jullie hoeven te doen is alleen maar te herinneren, "Oh, ik ben vandaan niet naar mijn Frequentie Herijking' Centrum geweest," en je bent daar ogenblikkelijk. Zo eenvoudig is het.

Kris Won met Tulya ruimteschip 7 maart 2015

Kris Won met Tulya ruimteschip
7 maart 2015
                                                                                 
Beste Broeders en Zusters,

Enkele jaren geleden hebben we contact gehad met jullie via dit zelfde channel en we doen het opnieuw vandaag.

We willen graag met jullie kunnen praten, leren hoe het jullie vergaat sedert onze laatste communicatie (in waarheid, is het de enige keer dat we contact legden met jullie) want er waren een serie gunstige omstandigheden dat deze communicatie plaats vond.

We vinden het fijn om op deze wijze met jullie uit te wisselen. Het is nuttig en praktisch om een verbinding tussen ons te vestigen: aan de ene kant het Tulya Ruimteschip en de andere kant: menselijke wezens die ontworpen zijn om deze boodschap te lezen want die werd in hun levensboek geschreven.

Drie jaren geleden gaven we jullie een eenvoudige manier om contact met ons te leggen, maar we merkten dat het innerlijke niveau van verbinding nog in een zeer inleidende fase zat en dat jullie nog meer je telepathie moesten ontwikkelen.

Russische wetenschappers bewijzen dat DNA kan ................ / 10 Maart 2015

Russische wetenschappers bewijzen dat DNA kan worden geprogrammeerd door woorden en frequenties
Posted: 10 Mar 2015 10:57 AM PDT


Het menselijk DNA is een biologisch internet en in vele aspecten superieur aan het kunstmatige. Russisch wetenschappelijk onderzoek direct of indirect verklaart fenomenen zoals helderziendheid, intuïtie, spontane en externe daden van genezing, zelfgenezing, affirmatie technieken, ongebruikelijke licht / aura's rond mensen (namelijk spirituele meesters), invloed van gedachten op weerpatronen en nog veel meer.

Bovendien is er bewijs voor een heel nieuw soort geneesmiddel waarin DNA kan worden beïnvloed en geherprogrameerd door woorden en frequenties zonder het uitsnijden en vervangen van ook maar één gen.

Slechts 10% van ons DNA wordt gebruikt voor het bouwen van eiwitten. Het is deze subset van DNA die van belang is voor de westerse onderzoekers en wordt onderzocht en gecategoriseerd. De overige 90% worden beschouwd als 'junk-DNA'. De Russische onderzoekers die er echter van overtuigd zijn dat de natuur niet dom is, sloten zich aan bij taalkundigen en genetici in een onderneming om 90% van het 'junk-DNA' te verkennen. Hun resultaten, bevindingen en conclusies zijn gewoon revolutionair!

14. Heel en Compleet / David Brown Geplaatst: 12 maart 201514. Heel en Compleet
David Brown
Geplaatst: 12 maart 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om Heel en Compleet te worden betekent in de Kryon-leringen dat alle zaken zijn opgelost en afgewerkt en dat alle energieën die verdwenen waren (door een of andere vorm van trauma in dit leven of in andere levens) weer zijn teruggekeerd.

Als jullie in andere levens slecht zijn geweest, of zelfs in dit leven, dienen de mensen waartegen je slecht hebt gedragen, jou te vergeven wat je hen hebt aangedaan en jij op jouw beurt degenen die jou iets hebben aangedaan dient te vergeven.

Dit betekent dan dat jouw problemen van/met jouw voorouders, je overgrootouders, je grootouders en je ouders volledig opgelost zijn.

Het betekent dat de energieën stromen vanuit de vier hoofdrichtingen en dat deze geen verwondingen met zich meebrengen. De geheiligde energieën van de Koning en de Koningin, de Magiër en de Tovenares en uiteindelijk, vanuit de meest vrouwelijke richting; de energieën van de mannelijke en de vrouwelijke geliefden.