Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

woensdag 26 juli 2017

Innerlijk Weten en de Stem van de Ziel. / door: Peter van Els / Geplaatst 26 juli 2017

Innerlijk Weten en de Stem van de Ziel.
door: Peter van Els / Geplaatst 26 juli 2017

Het innerlijk weten gaat voorbij het dagelijks weten. Het is je contact met je essentie, het automatisch, instinctief aanvoelen. Oude, opgeslagen herinneringen van universele waarheden, intuïtie. Het innerlijk weten gaat over de diepere aspecten van het leven. 

>> Terugkeren naar onschuld, naar onze essentie. <<

De stem van de ziel is meer het geweten. Metaforisch gezien: De stem van het goede in de menselijke Geest. Cognitief besef van goed en fout, het engeltje op je schouder. De stem van de ziel is als; een rechtszaak van het geweten, waar doorlopend zitting gehouden wordt. De stem van de ziel is als het eeuwige dualisme tussen goed en slecht.

Menselijkheid verdwijnt in een donker moeras, waar grofheid, leugens, onverschilligheid, haat, angst, woede, egoïsme, hebzucht, kapitalisme, respectloosheid ons vergiftigd en verstikt. 

Ieder heeft zijn of haar donkere, of zwakkere kant en in ieder zit goed en slecht. Ieder heeft zijn gebreken, maar ook zijn talenten en zijn of haar gaven. In de kern van ons zijn: Bij onze geboorte; zijn we puur, zuiver en onschuldig. 

Innerlijk weten en de stem van de ziel zijn gidsen naar volwassenheid. Volwassen,  lichamelijk volgroeit, tot volle wasdom gekomen, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Zowel verstandelijk als emotioneel, in balans en verantwoordelijk voor jezelf. Want het is een proces, ontwikkeling, vallen en opstaan en we zijn allemaal slachtoffers, maar ook allemaal verantwoordelijk voor ons eigen leven. We zijn allemaal onderweg, passagiers van onze eigen levenstrein en we passeren diverse stations.

Keuze en vrije wil.

Onderweg in het leven maken we keuzes. Blijven we op hetzelfde spoor, of pakken we een zijspoor? Als het spoor bijster raakt, of we raken verdwaald, kunnen we verder van onze essentie geraken, van het rechte spoor afkomen en geraken we in een tunnel zonder licht aan het eind. Altijd is er de mogelijkheid om op sporen terug te keren, wanneer opnieuw liefde wordt omarmd. Liefde is alles omvattend en heelt alle harten. 

Echter zijn er mensen die geen geweten hebben, bij anti-sociale of narcistische persoonlijkheden ontbreekt vaak dit geweten deels of zelf geheel en er zijn mensen die geen keuze hebben en geen vrij wil, om het eenvoudige feit, dat mensen verhongeren van de armoede. 

Een narcist heeft een persoonlijkheid stoornis, gekenmerkt door een overdreven, opgeblazen gevoel van eigenwaarde, heeft een sterke behoefte aan bewondering, een laag inlevingsvermogen en kan niet tegen kritiek.
Levend in een haastige wereld, conformeren en consumeren mensen meer en overleven in plaats van leven. Turbo kapitalisme en neo-liberalisme regeren regeringen. Welvaart wordt ingevuld door consumentisme, welzijn is een lege huls.  

Onderwijs en opvoeding zou meer aandacht moeten geven aan het ontwikkelen van het hoger bewustzijn, met als rode draad, liefde en waarheid. Empathie en liefde zouden op school moeten worden geleerd en meer respect voor Moeder Natuur en wat Moeder Natuur ons aan goeds brengt. Één zijn met de natuur.

Terugkeren naar onschuld, naar onze essentie.

In onze essentie zijn we als pasgeboren kinderen. We doen instinctief wat goed voor ons is, zonder er zelfs over te denken. We hebben onvoorwaardelijk vertrouwen in ons milieu en in anderen. Er is geen conflict tussen onze gedachten, onze emoties en onze instincten.
Niets is perfect, goed is goed en in ons eigen tempo. Stap voor stap in groei naar hoger bewustzijn, individueel, als collectief. Paradijs is hier, wanneer men ziet. Voor onszelf, voor volgende generaties en voor onze Aarde.

Over de schrijver.

Ik ben Peter van Els, geboren in 1957, wonend in Nederland in een klein stadje genaamd Sluis. Ben autodidact. Leven is mijn grootste leraar en ben gaan schrijven afgelopen jaar, om op te staan tegen wetteloze en corrupte regeringen en de werkelijke machthebbers, de schaduwregering, de wereld-elite. "Genoeg is genoeg" zei ik tegen mijzelf en bovendien vind ik het een morele verplichting ten opzichte van onze aarde en ons nageslacht. Ik geloof dat alle goede zielen op moeten staan om te verbinden en verenigen, zodat we het systeem kunnen veranderen in het voordeel van onze aarde en ons nageslacht.
Benjamin Fulford: De weg naar Rome leidt door Mekka en Jeruzalem / 24 juli 2017

De weg naar Rome leidt door Mekka en Jeruzalem
24 juli 2017 / Auteur: Benjamin Fulford

De schurkenstaten Saudi Arabië en Israël verkeren onder enorme aanval van een Russisch, Chinees, Pentagon en Iranese alliantie en zullen geen andere keus hebben dan zich over te geven. Hun leiding zal worden gedwongen om prijs te geven wie hen hun orders geeft en ze zullen naar Rome wijzen en naar de zwarte zon aanbidders bij de P2 Vrijmetselaars lodge. Deze zijn de door zichzelf aangewezen sociale ingenieurs die achter het meeste van de problemen in de wereld zitten. Wanneer ze eenmaal ontmaskerd zijn, zal het game over zijn en zal er een wereldrevolutie, welke leidt naar wereldvrede, plaatsvinden.


De P2 vrijmetselaar leiders die achter terreur acties zitten zoals 911 en Fukushima zijn deze dagen ziek van ongerustheid omdat ze kunnen zien dat ze aan alle kanten worden ingesloten in een vangnet. Deze schrijver onderzocht bijvoorbeeld claims over hun betrokkenheid bij deze verschrikkingen, deze informatie verspreid zich razendsnel.

Op deze dag van je leven / 26 juli 2017 / Neal Donald Walsch

26 juli 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

 
... dat je een puur kind van God bent, mooi in jouw onschuld -
 en dat dit waar is, ongeacht wat je misschien gedaan hebt.

Er is geen overtreding die je ooit zou kunnen plegen dat je kan beroven
van je pracht, of van het wonder van wie je bent.
Maar wie onder ons is niet ooit van het pad gevallen, een ander verraden,
onverstandig gehandeld,  ten prooi gevallen aan verleiding,
toegegeven aan een verlangen of verslaving?

Wij zijn allemaal mensen. En in Gods ogen maakt het ons perfect.
Werkelijk. Gewoon zoals we zijn.
Net als 3-jarigen, die angstig opkijken naar een of andere oudere,
 zich afvragend met trillende lippen of ze een pak slaag zullen krijgen
 voor het overtreden van de regels ...

Dagtekst van Woensdag 26 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 26 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De correcte houding vinden tegenover de Schepper -

"Het is van essentieel belang om een juiste houding te vinden tegenover alles wat bestaat en vooral tegenover de Grondoorzaak, de Schepper. Wanneer je een goede houding hebt tegenover de Schepper, zullen, waar je ook gaat, alle schepselen en de gehele schepping, ja, van de engelen tot de vogels, de bomen en de bergen, je een blik en een glimlach schenken. Nieuwe stromen en nieuwe vreugden zullen je bezoeken en je zult voortgaan met de zekerheid dat het leven mooi en zinvol is.

De hemelse entiteiten zullen je nooit bewonderen omwille van je krachten, je rijkdom, je kennis of je prestige. Ze zullen zich alleen voor jou openstellen als ze voelen dat je de goede houding hebt gevonden, want het is alleen je houding die vertelt of je al dan niet de essentie hebt begrepen. Vergeet dus nooit deze waarheid; in al wat je daarna zal overkomen, zul je de gelegenheid hebben om de juistheid ervan na te gaan."  

Een Schrijven van de Schepper / 25 Juli 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
25 Juli 2017 / door Jennifer Farley,
Magie & Wonderen


Voor degenen van jullie die je tijd doorbrengen
op zoek naar uiterlijke tekenen van magie en wonderen;
er is geen noodzaak.
Het bestaat al in jou!

~ De Schepper ~
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1850: Hemel en Aarde / Geplaatst 26 juli 2017

Hemel en Aarde
Brief uit de Hemel
Geplaatst 26 juli 2017


God zei:

De Hemel en de Aarde ontmoeten elkaar in jouw hart. Zij vermengen zich in jouw hart. Jouw hart is de cocktailmixer van de Hemel en de Aarde. Er is een grote vereniging van de Hemel en de Aarde in jouw hart. Bemerk hoe het woord hart zich opent voor jouw Wezen. Jouw hart is een grote opening van de Hemel.

De aarde heeft haar hechtranken om jouw voeten terwijl de Hemel zijn hand zachtjes op jouw schouder legt. De Hemel sust de irritaties van de Aarde. De Hemel kalmeert jouw. Hij loopt door jou als een rivier tussen zijn banken. Het Koninkrijk van de Hemel is er binnenin, en het is binnenin jouw gezegende hart.

Hou van je hart vanwaar de liefde komt. Jij hebt een prachtig hart. Jij denkt hier misschien anders over. Open vandaag je hart. Erken zijn kracht en zijn pracht. Er is niets anders om het te evenaren. Het is jouw hart van de harten waar Ik van spreek. Ik spreek lieflijk ervan. 


dinsdag 25 juli 2017

Sheldan Nidle - 25 juli 2017

Sheldan Nidle - 25 juli 2017


13 Imix, 4 Vayeb, 13 Caban

Selamat Jalwa! De basistaken van de voorbereidingen op de levering lijken te zijn afgerond. We zijn echter nog steeds verbluft vanwege het ogenschijnlijk ontbreken van een logisch ontwerp voor een massale levering en dit blijft ons verbazen. Toch vertrouwen we erop dat, ondanks het gebrek aan een afgerond groots plan, uiteindelijk de beloofde series leveringen aan iedereen zullen worden gegeven. Daarom blijven we verbaasd over de vooruitgang die wordt bereikt zonder enig duidelijk actieplan. Met andere woorden: ondanks dit chaotische proces gaat alles goed vooruit. Het is deze traagheid die ons doet geloven dat we vooruitgaan!

Het Galactische “plan” blijft van kracht. We verwachten derhalve een enorme mate van speciaal gerichte activiteiten te zien. Alle resterende tactieken van de cabal worden systematisch ontmanteld en tekenen van succes ontvouwen zich absoluut. Deze indicaties betekenen dat deze leveringen spoedig gedaan zullen worden. Iets prachtigs staat op het punt te verschijnen. Wees er derhalve van bewust dat vele bijzondere omstandigheden inderdaad verwezenlijkt zijn.PLANETAIRE NIEUWJAAR 26-7 EN OPENING VAN DE LEEUWENPOORT OP 8-8-2017 / geschreven door Karin En Danique Vergeer

PLANETAIRE NIEUWJAAR 26-7 EN OPENING VAN DE LEEUWENPOORT OP 8-8-2017
geschreven door Karin En Danique Vergeer


Op 26 juli a.s. begint het “Planetaire Nieuwjaar”. Dat kondigt het begin aan van een nieuwe fase in je leven: een nieuw periode waarin je spirituele groei gaat doormaken. Op deze dag verschijnt Sirius, de blauwe ster, weer zichtbaar aan de hemel bij zonsopkomst, na 70 dagen niet zichtbaar te zijn geweest. Voor de Egyptenaren was dit een belangrijke gebeurtenis en het begin van het nieuwe jaar. Dit nieuwe jaar viel samen met de periode waarin het water van de Nijl buiten zijn oevers trad en de grond weer vruchtbaar werd. Nieuwe gewassen konden groeien en spiritueel gezien is dit bij de mens ook zo. De mens kan opnieuw spirituele groei doormaken en dit gaat dan ook in een versneld tempo gebeuren, doordat veel mensen toe zijn aan vernieuwing.

Leeuwenpoort 8 augustus
Deze nieuwe fase wordt geactiveerd tijdens de opening van de Leeuwenpoort op 8 augustus. Er wordt een vortex geopend waardoor er nieuwe energiefrequenties vanaf de planeet Sirius naar de aarde komen en waardoor de energie rondom de aarde gaat veranderen. Deze energiefrequenties activeren ons DNA, waardoor ons bewustzijn groter wordt en er oude kennis, opgeslagen in ons celgeheugen, naar boven kan komen.

Jezus: Jullie menselijke vorm kan Liefde blokkeren of toelaten / 23 juli 2017 door John Smallman


Jezus:
Jullie menselijke vorm kan Liefde blokkeren of toelaten
23 juli 2017 door John Smallman

Zoals Saul jullie heeft verteld, zijn er voor de hele mensheid en voor Planeet Aarde enorme veranderingen onderweg. Deze veranderingen vormen een essentieel onderdeel van het proces van ontwaking van de mensheid, van het echt bewust worden dat allen Een zijn, Een met de Bron, Moeder/Vader/God, de goddelijke Intelligentie, de goddelijke Wijsheid, Alles Dat Is.

Er bestaat geen afscheiding! Afscheiding is een bedrieglijk concept dat werd gefantaseerd en toen helemaal uit het niets is opgebouwd om een zeer overtuigende fysieke omgeving te verschaffen waarin het oneindig kleine en het oneindig omvangrijke tevoorschijn komen, op elkaar inwerken en tegelijkertijd volledig onbewust zijn van elkaars aanwezigheid. Het is als een geweldig groot spel van verstoppertje spelen waarin Jullie er voor kiezen om je voor God en Jezelf te verbergen. Het Ene Kind van God dat spelletjes speelt, spelletjes die uit de hand liepen en voor het Kind gevaarlijk en angstaanjagend leken. Een verschrikkelijke nachtmerrie van jullie eigen makelij ontvouwde zich en leek jullie toen er binnen  te omsluiten, afgescheiden van Jezelf en van God.

Zwevende Rotsen Gefotografeerd bij Kristallen Mijn in Arkansas / Maandag 24 juli 2017

Zwevende Rotsen Gefotografeerd bij Kristallen Mijn in Arkansas
Maandag 24 juli 2017


(Paul Seaburn) In wat het slechtst bewaarde paranormale geheim moet zijn sinds de 3-vinger mummies, is een kristalmijn die op onverklaarbaar wijze maandenlang gesloten is geweest, en op het punt staat om weer te geopend te worden, zodat de wereld de vreemde verschijnselen kan zien die zich zo vaak hebben voorgedaan sinds februari dat de eigenaren de plaats in mei afgesloten hebben ... mysterieuze bollen, onbekende lichten, stenen die uit de lucht vallen en rotsen die zweven. De sluiting was om deskundigen en tv-bemanningen in staat te stellen om de eigenaardigheden voor zichzelf te zien en natuurlijk een reality show over de mijn te maken.


Source - Mysterious Universe


by Paul Seaburn, July 22, 2017

"Kijk. we weten hoe dit klinkt, maar we proberen niet iemand voor de gek te houden. We hebben niet alleen dingen gezien met onze eigen ogen, maar we hebben camera's die de verschillende verschijnselen die gebeurt zijn hebben gevangen."

Bashar: De Overziel. / Darryll Anka/Justin Mazza Geplaatst: 25 juli 2017

Bashar:
De Overziel.
Darryll Anka/Justin Mazza
Geplaatst:  25 juli 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

“Jullie zullen een beter begrip en een helderder verbinding hebben met het idee van de Hogere Geest en de Overziel die er altijd is geweest om jullie als een baken te begeleiden.” Bashar

Bashar: Het idee is dus gewoon te weten dat dit natuurlijk is, het is een van de geldige manieren die “Al Wat Is” heeft om zichzelf uit te drukken.

Het is een van de manieren die de Overziel laat verschillen en zich verandert en kristalliseert om bepaalde soorten ervaringen te hebben.

Jullie kunnen naar elk van jullie levens kijken als naar de Overziel die gaat diepzeeduiken. Hij plaatst zichzelf in het idee dat bepaalde gereedschappen vereist om de fysieke realiteit te ervaren op dezelfde manier waarop jullie bepaalde dingen nodig hebben om onder water in de oceaan te kunnen ademen.  

Om zoals de Overziel vrijer in de lucht te zijn in een niet-fysieke realiteit zet het zelf een masker op, de ademhaler, de tank, en gaat dan diep, diep naar beneden in de zee – de diepe blauwe zee van de fysieke realiteit.

Eenheidsbewustzijn: De volgende fase van jullie ascentie / 31 maart 2017 / Natalie Glasson / Geplaatst 25 juli 2017

Eenheidsbewustzijn: De volgende fase van jullie ascentie
31 maart 2017 / Natalie Glasson / Geplaatst 25 juli 2017


Ik, Meester Serapis Bey houdt het Ascentie Licht nu voor je. Ik doe dat om je te helpen in de volgende fase van je ascentie. Met de aanwezigheid van je ziel die meer volledig belichaamd in je wezen is en die samensmelt met je persoonlijkheid, wordt er een diepe en sterke reiniging geactiveerd. Zuivering en reiniging zijn gewoon in jullie ascentie proces; elke nieuwe onthulling nodigt je uit om de oude energieën los te laten, gewoontes of perspectieven om ruimte te maken voor de nieuwe realisaties om te worden belichaamd.

Belichaamd te worden = je volledig realiseren en ervaren in je stoffelijke lichaam en aardse werkelijkheid.

Het schoonmaak en zuiveringsproces waar ik over spreek is groter omdat het een nieuwe fase doet ontwaken van besef, verbinding met de Schepper en verbinding met alles. Het is een nieuw begin van verenigd bewustzijn die gloort in je wezen en de volgende fase is van jullie ascentie.

Verenigd bewustzijn = ervaren, voelen en weten van dat je verbonden bent met de Schepper en alles dat de Schepper is.

Op deze dag van je leven / 25 juli 2017 / Neal Donald Walsch

25 juli 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je geen fout kunt maken, je kunt alleen maar
een beslissing nemen dat jouw volgende beste stap zal zijn.

Er is geen reden om te aarzelen als je weet dat je niets te verliezen hebt.
En verliezen is niet het werk van God,
het is een gedachte in de denkgeest van de mens.

Ontdoe je van de gedachte en je ontdoet  je van twijfel.
Breng jouw Wijsheid naar Overwinning.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Dagtekst van Dinsdag 25 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 25 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De taal van de Ingewijden is identiek aan die van de natuur -

"Een ingewijde spreekt niet alleen met woorden. Zijn taal kan worden vergeleken met die van de natuur. Wat doet de natuur? ... Ze houdt niet op ons berichten te sturen. Ze gebruikt geen woorden en toch vertelt ze ons heel wat: de zon, de sterren, de bossen, de meren, de oceanen, de bergen... ze spreken met ons door voortdurend iets van hun leven, hun geheimen mee te delen. Deze mededelingen worden door ons opgenomen, maar we zijn er ons niet van bewust. Toch is het dankzij hen dat geleidelijk aan onze gevoeligheid toeneemt en ons begrip verbetert. We weten niet hoe dat inzicht groeit, maar het gebeurt wel.

De taal van een ingewijde is identiek aan die van de natuur. Met de kracht van zijn geest, zendt hij deeltjes uit, projecteert hij stralen en, bewust of onbewust, voelen degenen die ze ontvangen zich verlicht en verrijkt."


Een Schrijven van de Schepper /24 Juli 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
24 Juli 2017 / door Jennifer Farley,
” Goddelijke Waarheid”


Leef in waarheid, Heb Lief in waarheid
en wees in vrede met de waarheid.
 Jij bent Goddelijke Waarheid in menselijke vorm.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1849: Hoge Zeeën Bevaren / Geplaatst 25 juli 2017

Hoge Zeeën Bevaren
Brief uit de Hemel
Geplaatst 25 juli 2017


God zei:

Laat de Liefde in je hart een salto maken. Laat de Liefde in jouw hart een duikelaar zijn die overloopt van zichzelf. Als jouw hart geen verbintenis aanging, zou het overlopen. Jij bent beperkend over Liefde omdat je het als een investering ziet die fout zou kunnen gaan. Bevrijd jezelf van Liefde. Het is tijd om haar los te laten. Hou haar niet langer voor jezelf.

Beschouw je hart als een lekkende boot waaruit je de Liefde hoost welke hem vult. Om je hart drijvend te houden, moet je het constant legen van zijn stroom van Liefde. Je blijft de Liefde hozen uit je prachtige hart, laat de lieflijke Liefde stromen in een steeds wijder wordende stroom, haar de stroom zelf laten zijn, terugkerend naar de oceaan waar ze vandaan kwam. Het is zoals je een gunst teruggeeft.

De Liefde uit je hart heeft geen doel nodig. Jouw Liefde wordt niet uitgestort in verschillende emmers. Ze wordt simpelweg uitgestort en toegestaan om te stromen en onvermijdbaar komt het overal. Liefde heeft geen doel nodig om te bestaan.

maandag 24 juli 2017

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Live channeling “Vijf decepties van de Oude Energie / 24 juli 2017.


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Live channeling “Vijf decepties van de Oude Energie
24 juli 2017. 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Bewustzijn van Liefde

Het centrum van het Universum heeft een bewustzijn van Liefde dat de Creatieve Bron is en die leeft elke dag binnenin jullie.

Kunnen jullie hierom glimlachen

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal


'Een Galactische Getijdengolf van Goddelijk Licht Daalt Neer op Aarde' / Zondag 23 juli 2017 / door Sacred Romeo

'Een Galactische Getijdengolf van Goddelijk Licht Daalt Neer op Aarde'
Zondag 23 juli 2017 / door Sacred Romeo


(Sacred Romeo) Een galactische getijdegolf van goddelijk licht daalt neer op de Aarde, waardoor de frequentie wordt verhoogd. De oude werkelijkheid loopt ten einde.


We zullen op een wereldwijde schaal een dynamische re-kalibratie van elektromagnetische velden naar de Aarde ervaren. Dat zal een radicale verschuiving in het bewustzijn veroorzaken.

Naarmate we de tweede helft van het jaar bereiken, zullen we meer energetische verschuivingen ervaren, frequentie uitbreiding symptomen; de genezing, balans en het uitlijnen van de geest, lichaam en ziel.


De drie operationele protocollen voor Lichtwerkers & hoe duistere passages in jouw netwerk te ontdekken............ / 23 Juli 2017


 De drie operationele protocollen voor Lichtwerkers & hoe duistere passages in jouw netwerk te ontdekken en uit te schakelen om jouw relaties en operaties te beschermen, 12 mei 2017, The Unknown Lightwarrior
23 Juli 2017

In Cobra’s bericht van 21 juli 2017, Terugkeer naar Licht, schrijft hij: “De Resistance is zich bewust van de hoeveelheid aanvallen die Lichtwerkers en Lichtstrijders ervaren. Hier is wat bruikbare hulp voor deze situatie geplaatst: 

Hieronder de vertaling van dit artikel.
Gegroet liefhebbers van vrijheid, Lichtwerkers, kameraden … Voor degenen die mij nog niet kennen … hier is mijn eerste artikel & Radio Show voor je om later te bekijken, om een beter idee te krijgen over wie ik ben.

Inhoud van dit bericht

Deel I
De operationele protocollen voor het beschermen van relaties … netwerken & operaties voor een veel gemakkelijker rit … dus het momentum vasthouden voor de Event.

Protocol #1: het herkennen en eren van de verschillen van waar ieder van ons energetisch voor is gebouwd en hier is om te doen, tijdens operaties … die onbekend voor je zouden kunnen zijn

Deel II 

Protocol #2: de 10 indicatoren gebruiken van een  gecompromitteerde Lichtwerker … om snel kanalen van infectie in jouw netwerk af te sluiten … dus voorkomen dat relaties kapot gaan & risico’s aan operaties …

Protocol #3: schoon een missie voordat het start