Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 21 november 2017

Matthew Ward - 20 november 2017 / Suzy Ward

Matthew Ward -
20 november 2017 /  Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Verlangens en hoop, die reeds lang worden gekoesterd zijn aangezwollen tot een wereldwijde oceaan van eisen: De burgerij, voor morele integriteit binnen de regeringen en rechtssystemen; de armen, voor een gelijkwaardig speelveld wat betreft alle aspecten van het leven; minderheidsgroepen, voor dezelfde rechten die anderen wel hebben; vrouwen, voor persoonlijke, professionele en culturele gelijkheid en respect; mensen overal over de wereld, voor vrede in plaats van oorlog.

Alle daarmee gepaard gaande activiteit, waarover via de sociale media en het mainstream nieuws van de meeste landen te horen is, is de voorbode van zuiverende veranderingen. Maar alleen de medewerkers die voor het Licht werken en al diegenen wiens belang danig nadelig is beïnvloed, alsmede degenen wiens daden in duisternis zijn geworteld, weten dat activiteiten die achter gesloten deuren plaatsvinden verdere monumentale veranderingen met zich meebrengen, wat een einde zal maken aan de lange duistere heerschappij op de planeet.

Door de eeuwen heen hebben de beschavingen op Aarde al meer kansen gekregen om zich van de ketenen van controle te ontdoen, maar de greep van het duister op het volk door angst en bedrog is te krachtig, te doordringend geweest om die te doorbreken. Deze keer, in antwoord op de hulpkreet van Gaia, heeft onze Aardefamilie de hulp gekregen van krachtig Licht dat vanaf verre bronnen naar de planeet wordt gestraald en wordt opgewekt door vrijwilligers zoals jullie zelf. Het Licht van jullie innerlijke kracht, doorzettingsvermogen en vertrouwen heeft de bevolking geholpen de moed te vergaren om een mondiale revolutie, in de naam van vrede, gerechtigheid en welvaart voor eenieder, op gang te brengen.


HET IS ZOVER. / 16 november 2017 / Trienke Minkema

 HET IS ZOVER.
16 november 2017 / Trienke Minkema


'Wij brengen u de leiders van de leiders'

En hoewel de Waarheid boven tafel komen zal, zal de Liefde de grootste dienen te zijn.


Hoeveel jaren zijn er inmiddels verstreken sinds wij u deze woorden hebben aangereikt? Vele, vele jaren. Hoe teleurstellend was en is het soms ook nog voor u dat u kennis heeft gemaakt, en nog gaat maken, met afgunst, hoogmoed, miskenning en nog veel meer van deze storende elementen. Ook met hoger afgestemden. Weet dat niemand ontkomen kan aan diepe uitzuiveringen op gevoelsgebied, op persoonlijk vlak. Want juist in deze overgangstijden houdt koning ego zijn troon nog steeds bezet. Deze zetel zal hij willen bezetten en verdedigen tot en met zijn laatste snik. Maar als zijn laatste snik gesnikt is, zal zijn verdedigingsmuur vallen en pas dan kan hij tot overgave komen aan de liefdeskracht.

De ziel zal dan de volledige rechtmatige plaats innemen. Haar volledige plaats, want hoewel mannelijk en vrouwelijk gelijkwaardig zijn, staan zij in deze eind/overgangstijd vaak als in een strijd tegenover elkaar. Beide hebben hun eigen schaduwkanten. Het mannelijke kan machtsmisbruik inzetten en het vrouwelijke kan behoorlijk manipuleren. Het zijn allebei misvormingen van de angst om de macht te verliezen. Angst heeft vele gezichten. Deze gezichten kunt u zien als maskers waarachter uw ware Zelf zich verschuilt tot het haar tijd is om naar buiten te komen om haar waarachtige gezicht te tonen.

THEMA-MIDDAG door Janet Ossebaard

THEMA-MIDDAG
Eén keer in de maand organiseer ik, Janet Ossebaard,  een Thema-Middag.
Op een zondagmiddag komen we samen in het Graancirkel Centrum in Deventer om te 'bomen' over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld over de impact van graancirkels op het collectief bewustzijn van de mens, of over Disclosure: het openbaar maken van buitenaardse aanwezigheid op aarde. Of het vermogen van de geest om te manifesteren, om een eigen realiteit te creëren. Elke keer komen bijzondere thema's aan bod waar we het over gaan hebben. In een kleine groep van gelijkgestemden...


De Sumerische Kleitabletten

Een spannende thema-middag over onze Galactische voorouders en onze cosmische connectie... Zondag a.s. in het Graancirkel Centrum te Deventer.

Meld je wel even aan, het aantal plaatsen is beperkt!

De eerst volgende keer vindt plaats op
zondag 26 november.

Het thema is:
DE SUMERISCHE KLEITABLETTEN: ANUNNAKI EN DE MENS

Meer lezen >>>


Inellia Benz: Einde in 2017 en O M G het moment van waarheid of wat? / 17 November 2017 | Ascension,

Inelia Benz:
Einde in 2017 en O M G het moment van waarheid of wat?

 17 November 2017 |  AscensionWe zijn aan het Einde van 2017 en O M G hebben we het moment van de waarheid bereikt of wat?  

2017 is gemarkeerd door veel mensen als het jaar waarop het eind van het Oude Paradigma van Licht versus het Duister aan zijn eind komt.
En dat is gebeurd.

Hebben jullie de golven van verdriet gevoeld? Van Wanhoop? Smart?
Heb je een sterk gevoel om voorwerpen kwijt te raken, situaties, plekken en mensen die niet langer met jullie verenigd kunnen worden?

Deze dingen hebben met elkaar te maken. En ze zijn een menselijk collectieve ervaring, geen persoonlijke.

Toen ik  actief alternatieve tijdslijnen begon te bezoeken om dingen te leren, inzichten te krijgen en verschillende ervaringen kreeg, besloot ik op een dag om de “Inelia” te bezoeken die het meest effectief was om het vibrationeel niveau van de planeet te verhogen.

Een Schrijven van de Schepper / 20 november 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
20 november 2017 / door Jennifer Farley,

Alles.....  


Jullie zijn op dit Aardse oppervlak geboren
met absoluut alles wat jullie nodig hebben.
 Het enige struikelblok dat jullie hebben,
is het je herinneren dat je het hebt.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 20 November 2017 / Neal Donald Walsch

20 November 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat er een oplossing voor dit alles is -
 en het is precies om de volgende hoek.

Een paar weken vanaf nu zul je niet eens worden geconfronteerd
met dit probleem.
Over een paar maanden ben je vergeten dat
je het ooit hebt gehad.
Een paar jaar vanaf nu, zul  jij je afvragen
waarom jij je zoveel zorgen hebt gemaakt.

Ik probeer hier niet het licht van te maken.
Ik wil het gewoon in perspectief zetten.

Oke? Vertrouw op God hier. Vertrouw het leven. En haal adem.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Dagtekst van Maandag dag 20 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag dag 20 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Zijn huis bouwen op de rots - betekenis van deze evangelische parabel

""Wie naar mijn woorden luistert en ze in de praktijk omzet, lijkt op de wijze man die zijn huis bouwde op een rots ", zei Jezus. "Maar wie mijn woorden hoort en ze niet in de praktijk brengt, is als de dwaze man die zijn huis op het zand heeft gebouwd..." Wat is dit huis? Het is eigenlijk een beeld van de mens zelf: baseert hij zijn bestaan op zand, dat wil zeggen op een onstabiele ondergrond die gemakkelijk ondermijnd kan worden door chaotische gevoelens en gedachten, dan zal hijzelf onophoudelijk wankelen en uiteindelijk instorten.

Om stand te houden moeten we ons bestaan grondvesten op de rots die staat voor het hoger mentale, het causale gebied. Zoals de naam aangeeft – causaal – ontspringen van hieruit de stromen die de mentale, astrale en fysieke niveaus beïnvloeden. Dit betekent dat de inspanningen die we leveren om de top in onszelf te bereiken, hun weerslag hebben op onze gedachten, onze gevoelens, ons dagelijks gedrag en zelfs op onze gezondheid. Het is alsof er van boven bevelen gegeven werden om in heel ons wezen orde en harmonie te doen heersen."Heavenletter 2889: Je Bent Een Sterk Wezen / Geplaatst 21 november 2017

Je Bent Een Sterk Wezen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 21 november 2017


God zei:

Je hoeft niet z o emotioneel te zijn als je bent. Ik heb het niet over hoezeer je wel of niet je emoties uitdrukt. Of je je emoties nu voor jezelf houdt of niet, je hebt ze. Je hebt er een overvloed aan. Liefde, die voorbij emotie ligt, verheft je leven. Alles wat minder is dan liefde haalt je een aantal graden naar beneden. Je weet wat het is om je zwak te voelen met emotie. Alles wat niet liefde is, is minder, weet je. Onthoud dat Ik niet over liefde spreek als een emotie. Liefde is wat het is en valt buiten elke categorisering.

Al de emoties die je op één dag ervaart onderbreken je geluk. Je zou zonder hen gelukkig zijn. Je zou gelukkig zijn wanneer je niet geschokt was, teleurgesteld, bezorgd, gedesillusioneerd en zo voort. Zelfs wanneer je niet zo opgewonden en enthousiast werd en meer in evenwicht bleef, zou het leven al gemakkelijker verlopen. Wanneer je maar niet onrustig werd van welke wind er maar waait. Wanneer je dat maar niet zou doen. Wanneer je maar vredig en liefdevol zou blijven en in het besef dat, wat er ook gebeurt, het in orde is, zelfs wanneer het, in jouw termen, dat niet is. Er zijn duizenden dingen die jij ongepast vindt, verkeerd, ondraaglijk en zo voort.


maandag 20 november 2017

Montague Keen, /12 november 2017 / Veronica Keen

Montague Keen,
"Ze hadden nooit op de mogelijkheid gerekend dat jullie wakker zouden kunnen worden."
12 november 2017 / Veronica Keen

De geestenwereld doet al het mogelijke om informatie aan jullie over te brengen om zodoende te voorkomen dat jullie in de hinderlagen trappen die de Zionisten/Cabal voor jullie hebben opgezet. Hun plannen werden gemaakt toen ze jullie nog stevig in hun macht hadden. Ze hadden nooit op de mogelijkheid gerekend dat jullie wakker zouden kunnen worden en je van hun plannen bewust zouden worden. De heer Poetin heeft vele malen geprobeerd om jullie te waarschuwen voor de valstrikken waar jullie al slaapwandelend inlopen. Hier is iets van het bewijs ervan te vinden:Jullie regeringen ontvangen iedere dag instructies van de verborgen macht die de controle in handen heeft. Jullie krijgen hoop iedere keer als er een nieuwe leider naar voren treedt. Vraag jezelf eens af waarom deze zo snel in de pas gaat lopen en hetzelfde doet als zijn/haar voorgangers. Alleen degenen die de algehele controle in handen hebben, nemen de beslissingen. Het is een hopeloze situatie. Dit zal zo blijven doorgaan totdat jullie je stem verheffen en weigeren nog langer af te dalen langs het politieke pad richting een ramp voor het menselijk ras. Deze feiten dienen onder ogen te worden gezien, wil de mensheid overleven. Om jullie te helpen te beseffen waar jullie mee te maken hebben, geven we hier opnieuw enkele citaten weer uit “Tell the Truth and Shame the Devil” van Gerard Menuhin.

Blz. 155: Er bestaan geen Engelse, Franse, Duitse of Amerikaanse Joden, maar enkel Joden die in Engeland, Frankrijk, Duitsland of Amerika leven. (het boek van mijn dierbare vriend GILAD ATZMON: “The Wandering WHO”, een studie naar de Joodse Identiteit en Politiek. Zero Books, Winchester UK 2011.


Jubeljaar / Door Anna Von Reitz / Dinsdag, 7 november 2017

Jubeljaar
Door Anna Von Reitz / Dinsdag, 7 november 2017

 Bij de Hebreeuwen – de ware Hebreeuwen – is, zelfs tot de dag van vandaag, iedere zeven jaar een Jubeljaar. Ieder zeven jaar zijn nalevende Joden verplicht om “de teller op nul te zetten” en alle schulden die mensen hen verschuldigd zijn kwijt te schelden. Het is heel begrijpelijk dat dit moeilijk is en nog moeilijker voor degene aan wie veel verschuldigd is.

De onderliggende gedachte van deze beoefening en concept is: (1) een blijk geven van vertrouwen in God, dat Hij, in gehoorzaamheid aan Hem, weer terug kan geven wat is weggegeven en (2) de hoop dat wanneer schuld aan anderen wordt kwijtgescholden, deze ook ons kan worden kwijtgescholden (denk aan alle schulden die jullie nooit kunnen terugbetalen, omdat mensen zijn gestorven of dat jullie hen uit het oog verloren hebben?) en (3) een begrip dat het kwijtschelden van schulden is als het bemesten van braakliggend land – een manier om de economische motoren te vernieuwen en nieuw leven in te blazen op dezelfde manier als dat het laten rusten en bemesten van land dit herstelt en in staat stelt om de komende jaren weer tot productie te komen.

Iedere zeven keer zeven jaar – 49 jaar – komt een “Super Jubeljaar” waarin de grootste schulden worden kwijtgescholden en in de oude tijden betekende dit dat iedere man in staat was om naar huis terug te keren, naar zijn voorouderlijk stuk grond en het land en de woningen, die door schuld en tegenspoed of door een of andere oorzaak verloren waren geraakt, weer in bezit te nemen, zodat het land dat bestemd was voor – laten we zeggen, de Stam van Benjamin – uiteindelijk aan de leden van die stam werden teruggegeven, ongeacht wat er aan was voorafgegaan. De Grondleggers konden door hun tegenslagen, zwaktes of schulden hun zonen uiteindelijk niet onterven. De toewijzing van het land was bedoeld om een eeuwigdurende erfenis te zijn en de gezondheid en de pracht van het land was bedoeld als een testament aan de wijsheid, het zorgdragende vermogen en de toewijding van de mensen waaraan het toebehoorde.

Zo was het bedoeld.

Marshmallow Boodschap Uit Kryon-boek 14: “De Nieuwe Mens” / 20 november 2017


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon-boek 14: “De Nieuwe Mens”
20 november 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Wees geduldig
  
Wees geduldig met de Liefde van God, en begrijp dat onthulling vaak een langzaam proces is….. gezegend zijn de mensen die voelen dat zij een deel zijn van deze compassievolle verandering op de planeet Aarde.

Want zij hebben de controle over de toekomst en dit is een reden voor felicitaties en een feestje in deze zaal.

~ KRYON

Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal


Met meer vrijheid. Komt meer ruimte. Die jij mag opvullen. / 19/11/17 / Luc van Ewijk

Met meer vrijheid. Komt meer ruimte. Die jij mag opvullen.
19/11/17 / Luc van Ewijk


De roep om vrijheid wordt steeds groter. Want meer vrijheid is meer ruimte. Ruimte om te doen en laten wat je wilt.

Dat is geen lui lekker land. Wellicht in het begin. Maar je bent lekker de baas over die ruimte. Niemand die jouw is.

Ook al denken ze invloed te hebben. Maar alleen jij bent diegene die erin kan handelen.

Je kunt jezelf verlossen. We zijn niet afhankelijk van andere. We kunnen zelf onze overvloed creëren.

Je bezit genoeg creativiteit. Alleen mogen mensen het nog zien. En daarnaast creativiteit is grenzeloos. Omdat het steeds verder is uit te breiden.

Dat geld ook voor je leven. Er is zoveel mogelijk. En dat maakt het dat je tot veel waarde in staat bent. En dat brengt jouw die overvloed. Ook wel vrijheid.Frequentie van de Week: AFDRUK /18 November 2017 / Janosh

Frequentie van de Week:
AFDRUK
18 November 2017 / Janosh


Het leven is geen tijdslijn, maar een creatie. Het is een afdruk van de vele keuzes die jij hebt gemaakt. Sommige zijn blijvend, andere verdwijnen weer snel en zo is jouw leven constant aan veranderingen onderhevig. Jij bent de kunstenaar die schildert met z’n eigen kwast en om te zien of je goed op weg bent, moet je af en toe afstand nemen.

Zie het alsof je even de tijd neemt om alle details naast elkaar te kunnen zien. Zo bepaal je of nieuwe keuzes hebben bijgedragen aan het gewenste resultaat. Hoe ziet jouw leven er momenteel uit? Zijn er nog randjes om bij te schaven? Zijn er nog streepjes om weg te werken? Ben je dichtbij de voltooiing of is het tijd om opnieuw te beginnen? Dit is het moment van bezinning.

De frequentie van Afdruk helpt je om zonder oordeel naar je verleden te kijken en snel overzicht te creëren in wat je wilt, waar je staat en hoe je hier bent gekomen.Dagtekst van Zondag dag 19 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag dag 19 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Liefde en haat - manifestaties van dezelfde kracht op twee verschillende vlakken


"Welke kracht is het die je leert, wanneer je iemand haat, om hem met je blik te treffen of hem zelfs te slaan? En wanneer je iemand lief hebt, welke kracht is het die je leert hoe naar die persoon te lachen, hem zacht toe te spreken, hem te omhelzen of hem geschenken te brengen? 

Of het nu gaat om liefde of om haat, het is altijd dezelfde kracht, maar de ene keer uit ze zich onder een 'venusiaanse' vorm en handelt ze met fijngevoeligheid, expressiviteit, poëzie en zachtheid en de andere keer wordt ze 'marsiaans' en kan ze alles op haar weg verwoesten. Je hoeft trouwens slechts te kijken hoe de liefde die op een lager niveau wordt uitgedrukt, in geweld omslaat. De behoefte om hun verlangens te bevredigen, maakt mannen en vrouwen egoïstisch en wreed, ze bekommeren zich niet om de ander. Hij die daarentegen de hogere niveaus van de liefde wil uitdrukken, handelt met edelmoedigheid en onbaatzuchtigheid, hij denkt enkel aan de ontplooiing en het geluk van degene die hij bemint. En toch gaat het hier oorspronkelijk om dezelfde impuls."Een Schrijven van de Schepper /19 november 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
19 november 2017 / door Jennifer Farley,

Afrekening ”


Jouw eigen persoonlijke dag van afrekening staat voor de deur.
Het universum biedt jouw de gelegenheid om je emoties,
gedachten, acties en reacties in kaart te brengen
en te veranderen wat er moet worden veranderd.
De komende verschuiving is zo groot,
zo enorm dat huiswerk vereist is voordat het begint.
(Glimlach)

Het is tijd om je in te graven, mijn liefste,
 om je handen vuil te maken en alles wat je voelt dat negatief is los te laten.
Dit zegt niet dat het negatieve volledig zal verdwijnen.
Het zal van tijd tot tijd naar boven komen,
maar met het graven/ loslaat proces dat gestart is,
 zal het er niet zoveel meer toe doen.
Dit is jouw kans om jouw wereld te veranderen ...
laat de kans jou niet voorbijgaan!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 2888: Het Verleden van wat nog maar net gebeurd is / Geplaatst 20 november 2017

Heavenletter 2888:
Het Verleden van wat nog maar net gebeurd is
Brief uit de Hemel
Geplaatst 20 november 2017


God zei:

Spijt en berouw en wroeging komen allemaal uit het verleden, en daarom wil je niet dat ze in de buurt blijven. Ze houden jullie in het verleden, en in het verleden, geliefden, in termen van de relatieve wereld, waren jullie minder dan jullie nu zijn. Zó eenvoudig is het gewoon. En dus maan ik je aan om uit het verleden weg te springen en het voor goed achter je te laten.

Het verleden doet je helemaal geen goed. Ja, de schoonheid die je nu bent kwam uit het verleden. Ja, het droeg er toe bij, maar het lijkt op de grond van vorig jaar die helemaal uitgedroogd is en waar alle voedingsstoffen aan onttrokken zijn. Plant jezelf nu in verse grond zodat je kunt groeien en groeien. Verlaag je niet langer tot het verleden. Je kunt je aandacht beter op het heden richten dat nu leeft. In een ogenblik zal ook dat verleden tijd zijn.

Je verzamelt niet je oude nagels die je afgeknipt hebt. Je doet ze weg. Waarom zou je ze bewaren ? En toch hang je aan het verleden, alsof nieuwe dingen die - spoedig - verleden - tijd - zullen - zijn niet steeds opnieuw ontstaan. Met zijn volledige levensloop ligt het heden aan je voeten. Het verleden moet je oproepen en herkauwen. Vandaag is net geboren. Laat het verleden je niet zo beïnvloeden, niet omdat Ik dat zeg, maar omdat het verleden waar je aan vast klampt, je terughoudt. Het wordt een last en put je uit. Het is aan jou om voorwaarts te gaan in het heden, deze seconde van denbeeldige tijd die zich op dit moment voordoet, meer niet.

zondag 19 november 2017

Een positieve verandering door negatieve rente? Door Ad Broere

Een positieve verandering door negatieve rente?

10 maart 2016 Negatieve rente is een onmogelijkheid binnen het huidige financiële stelsel en kan onmogelijk leiden tot groei van de economie. Toch staan de plannen om de rente zo negatief te laten worden als nodig om de bestedingen te vergroten op de agenda van onder andere de Europese Centrale Bank. Ook wordt in dit verband gesproken over het afschaffen van contant geld om daarmee de vluchtroute af te grendelen. Het lijkt erop dat de voorgenomen maatregelen het definitieve faillissement van het huidige financiële stelsel slechts dichterbij brengt.

Geld
Wij hebben door de economielessen geleerd dat geld drie functies heeft. Geld is een ruilmiddel, een rekeneenheid en een oppotmiddel.  Rente vragen over het uitlenen van geld is vooral in de westerse wereld een vanzelfsprekendheid. Immers, je zet je geld op de bank die het uitleent aan een jou onbekend iemand en dan is het logisch dat je daar een vergoeding voor krijgt, toch?

De wereld wordt door elkaar geschud voor de velen die er nog steeds van overtuigd zijn dat het systeem zo in elkaar zit. Negatieve rente staat immers haaks ten opzichte van deze overtuiging. Je moet geld betalen voor het geld dat je spaart…? Dat klopt toch niet! Nee, het klopt niet in een systeem dat als een van de pijlers heeft dat geld een oppotmiddel is en dat je erop mag rekenen, dat je tenminste terug krijgt  wat je een jaar of meer geleden op de spaarrekening zette. Bovendien betaal je ook nog belasting over je spaargeld, omdat de overheid ervan uit gaat, dat je er 4% rente op krijgt, waarvan de belastingdienst er – boven de franchise – 30% van ‘mee’ wil hebben.

Waarom dan negatieve rente? Omdat de financiële autoriteiten, voor Nederland de Europese Centrale Bank (ECB),  de geldeconomie willen sturen op twee doelstellingen; dat de prijzen van goederen en diensten stabiel blijven en dat de inflatie net onder de 2% blijft. Hiervoor gebruikt de ECB rente als stuurmiddel.

Live Kryon Channeling 184: De verslavende Oude Energie. 2 /12 augustus 2017 /Lee Carroll Geplaatst: 19 november 2017

Live Kryon Channeling 184:
De verslavende Oude Energie. 2
Deze live channeling werd gehouden in Stamford, Connecticut.
12 augustus 2017 /Lee Carroll
Geplaatst: 19 november 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Verslaving van Oude Energie
Processen en procedures waar velen op vertrouwden en die voorheen resultaten opleverden gaan zich nu opwaarderen en veranderen en werken niet langer. Maar dit hebben wij eerder gezegd. Vanavond wil ik jullie vertellen hoe verslavend de oude energie is. Ik wil beginnen met jullie een paar van de dingen te laten zien en te vertellen waar wij het voorheen nauwelijks over hebben gehad. Het is tijd om sommige interessante zaken verder uit te breiden.

Kan Duisternis verslavend zijn?
Het is moeilijk te omschrijven hoe mensen verslaafd kunnen zijn aan iets dat disfunctioneel en donker is. De nacht is donker en als jullie op een bepaalde manier hebben overleefd omdat jullie niet goed konden zien en opeens het licht werd aangestoken verlangen velen weer naar de tijd waarin het donker was! Dit komt omdat zij wisten hoe zij in het duister moesten navigeren en niet weten hoe zij dit in het licht moeten doen.

Er zullen mensen zijn die gewend zijn aan een paradigma van worstelen. Dit is wat zij ervan hebben begrepen en zij voelden dat dit normaal was. Als dus het licht komt en er overvloed, vreugde en compassie zijn, verlangen zij steeds weer naar de oude dagen van worsteling. Het lijkt ongelooflijk dat iemand zoiets zou willen hebben als het wordt gepresenteerd met iets dat zoveel beter is!